Grodzie

Woda, która nadmiernie gromadzi się pod wpływem ulewnych deszczów, może zagrażać zdrowiu oraz życiu ludzi, a także ich mieniu. Ekstremalne ulewy są częstym źródłem zagrożeń powodziowych. Dostarczamy solidne grodzie, które wykorzystywane są do budowy barier przeciwpowodziowych. Stalowa grodzica ma postać szczelnej ścianki, pełniącej funkcję tamy. Urządzenie to tworzy szczelną zaporę przed wodą wezbraną na skutek deszczu nawalnego. Dostarczamy grodzie oraz inne zapory przeciwpowodziowe o różnych wymiarach. Jesteśmy gotowi zaoferować Państwu grodzie skonstruowane na indywidualne zamówienie. Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy!

 

Gdzie znajdują zastosowanie grodzie przeciwpowodziowe?

Grodzie przeciwpowodziowe wykorzystywane są w budownictwie hydrotechnicznym. Są to urządzenia, służące do hamowania przepływu wody na obszarach zagrożonych powodzią. Z pomocą grodzic wykonywane są konstrukcje przybrzeżne, których zadaniem jest regulowanie i umacnianie wybrzeża rzek. Profesjonalne budowle zaporowe w postaci grodzi mają za zadanie ograniczać ryzyko powodziowe lub skutki powodzi, dlatego mają szczególne znaczenie na terenach uprzemysłowionych oraz rolniczych. Stanowią niezbędne zabezpieczenie przed wyciekiem szkodliwych substancji w zakładach przemysłowych. Grodzie przeciwpowodziowe stosowane są do ochrony przed zalaniem tuneli, a także przejść i hal podziemnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą grodzi przeciwpowodziowych!