Uzupełniające urządzenia systemu

telefon komórkowyU nas mogą Państwo zamówić uzupełniające urządzenia systemu. W ofercie mamy:

  • stałe elementy systemu MSOP – płyty kotwiące, zaślepki, słupy końcowe
  • mobilne elementy systemu MSOP – słupy pośrednie, belki zaporowe (szandory), uszczelki, klucze do kompresji

 

Stałe elementy systemu MSOP

Płyty kotwiące są elementem stałym. Składają się z blachy stalowej i przyspawanych do niej śrub ściennych. Przy ich pomoc można mocować elementy stalowe do betonowych (płyty są zabetonowywane). Śruby pełnią rolę kotw. Płyty te są przygotowywane pod słupy pośrednie. Osadza się je na równi z powierzchnią i następnie zabezpiecza przy pomocy zaślepki.

Stałym elementem są także słupy końcowe, które przytwierdza się do murów. To w jaki sposób zostaną one zamontowane, zależy od wymogów całej konstrukcji i jej projektu.

 

Elementy mobilne systemu MSOP

Do elementów mobilnych zalicza się słupy pośrednie. Są one montowane na płytach kotwiących. Tam gdzie linia bariery przeciwpowodziowej się załamuje, wykorzystywane są słupy narożne bądź kątowe.

Belki zaporowe, czyli inaczej szandory, są umieszczane pomiędzy słupami. Ich miejsce styku z podłożem zabezpiecza się przy pomocy uszczelek.

Uszczelki są ważnym elementem systemu. Osadza się je na wcisk, dlatego łatwo można je wymienić, gdy dojdzie do zużycia materiału. Wykonywane są one z solidnych i wysokiej jakości materiałów (EPDM, poliuretanu, polietylenu). Dzięki specjalnej konstrukcji zapewniają one brak przecieków, nawet jeśli podłoże jest nierówne.

Klucze do kompresji umożliwiają natomiast uszczelnienie zapory. Przy ich pomocy dociska się belki i uszczelki do podłoża.